Przystań

Miłosierdzia

05 października 2020
Poniedziałek, 5 października 2020
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 10, 25-37) Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
 

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

 

Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?»

 

On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego».

 

Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył».

 

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»

 

Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.

 

Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.

 

Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»

 

On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».

 

Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!»

 

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia