Przystań

Miłosierdzia

01 lipca 2024
Pòniedzôłk, 1 lëpińc 2024

Dzień Powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 8, 18-22) Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

 

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».

 

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».

 

Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca».

 

Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!»

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia