Przystań

Miłosierdzia

28 czerwca 2021
Pòniedzôłk, 28 czerwińc 2021
Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 8, 18-22) Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem
 

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».

 

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».

 

Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca».

 

Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!»

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia