Przypowieść o robotnikach z winnicy z dzisiejszej Ewangelii pokazuje jak bardzo nasza mała ludzka sprawiedliwość różni się od wielkiej Bożej sprawiedliwości.

Niech Pan błogosławi Wasze serca, by zawsze biły Bożą sprawiedliwością.

20 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia