Przystań

Miłosierdzia

20 września 2020

Przypowieść o robotnikach z winnicy z dzisiejszej Ewangelii pokazuje jak bardzo nasza mała ludzka sprawiedliwość różni się od wielkiej Bożej sprawiedliwości.

Niech Pan błogosławi Wasze serca, by zawsze biły Bożą sprawiedliwością.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia