Przystań

Miłosierdzia

20 maja 2021

Słyszymy dziś dalszy ciąg arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś”.

Błogo➕sławię, by Duch Święty obecny w Twoim sercu sprawiał, że zawsze będziesz w jedności z Kościołem. 

 

 

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia