Przystań

Miłosierdzia

11 października 2023
Strzoda, 11 rujan 2023

Dzień powszedni

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 11, 1-4) Jezus uczy modlitwy

 

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».

 

A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia