Przystań

Miłosierdzia

02 sierpnia 2023
Strzoda, 2 zélnik 2023

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 13, 44-46) Przypowieści o skarbie i perle

 

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

 

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia