Przystań

Miłosierdzia

07 września 2020

Świat to wielka uczta, zastawiona przez dobrego Boga ze wszystkich darów. Wejście w świat wymaga umiejętności dobrego korzystania z nich.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia