Przystań

Miłosierdzia

01 października 2023

Święta Faustyna Kowalska

nasza patronka

 

Święta Faustyna jest jedną z najpopularniejszych świętych naszych czasów. Wizerunek Jezusa Miłosiernego jest obecny w każdym kościele i znany na całym świecie. W najbliższy czwartek w naszej parafii będziemy przeżywali odpust ku czci św. Faustyny Kowalskiej. Przyjrzyjmy się bliżej postaci tej niezwykłej świętej.

 

Helena Kowalska urodziła się 25.08.1905 r. w Głogowcu niedaleko Łodzi. Wywodziła się z prostego domu. Natchniona słowami samego Jezusa wstąpiła 1 sierpnia 1924 roku do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Prowadziła tam pokorne i ciche życie, jednocześnie nosząc w sobie przebogate dary łaski Bożej. Swoje duchowe życie spisywała w „Dzienniczku”.

 

Św. Faustyna otrzymała wiele darów mistycznych jak niewidoczne stygmaty (bóle w miejscach ran Chrystusowych), rozpoznawanie grzechu ludzkiego, wizje czyśćca, nieba, piekła, objawienia, rozmowy z Jezusem, ekstazy, bilokacja… Prowadziły one Faustynę do bliższego poznania Jezusa. Z darami tymi, podobnie jak w życiu św. Ojca Pio, związane były duchowe cierpienia, które święta łączyła z męką Chrystusa. Otrzymane łaski to dla pokornej Faustyny przede wszystkim wielkie zadanie do zrealizowania. Odczuwała ona ogromne cierpienia fizyczne, duchowe i psychiczne w czasie swojej ziemskiej drogi. Niezrozumiana przez inne zakonnice, borykająca się z własną małością, słabością i chorobą, na osłodę od Pana Jezusa otrzymała przede wszystkim Bożą obecność i miłosierdzie.

 

Słowa modlitwy Koronki do Bożego Miłosierdzia przekazał Pan Jezus w prywatnym objawieniu świętej Faustynie 13 i 14 września 1935 r. w Wilnie. Pan Jezus zachęcał do jej odmawiania tymi słowami: „Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego.” (Dz. 687). Dzięki św. siostrze Faustynie, to narzędzie Bożego Miłosierdzia znane jest na całym świecie. W naszym kościele odmawiamy Koronkę w każdy wtorek i piątek po porannej i wieczornej Mszy świętej.

 

Faustyna zmarła na gruźlicę 5 października 1938 roku w wieku 33 lat. Dała światu objawienie o Bożym Miłosierdziu, przepowiedziała wiele wydarzeń, a po śmierci była pośrednikiem niezliczonej liczby cudów. Siostra Faustyna zarówno za życia jak i po śmierci była pośredniczką niezliczonej ilości cudów. Przykładem może być uzdrowienie z nowotworu kard. Franciszka Macharskiego, o czym Faustyna wiedziała, a kardynał nigdy nikomu nie powiedział. Na uwagę zasługuje także cud za sprawą którego Faustyna została świętą – uzdrowienie ks. Ronalda Pytla z Baltimore. Dzięki wstawiennictwu świętej Faustyny dotkliwa choroba serca cudownie ustąpiła, w sposób, którego lekarze nie potrafili wyjaśnić.

 

W 1986 roku siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach przesłały do Trybunału Beatyfikacyjnego Siostry Faustyny informacje o 5916 cudach za jej wstawiennictwem. To było niemal 30 lat temu, a informacje o doznanych cudach i łaskach spływają do sanktuarium nieustannie. Nikt ich już nie liczy.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia