© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Symeon w dzisiejszej Ewangelii zapowiada, że Jezus jest znakiem sprzeciwu. Tak jest niestety i w naszych czasach. Wiele serc odrzuca Syna Bożego.
Błogo➕sławię Cię na wierne trwanie przy Panu.

29 grudnia 2020

Przystań

Miłosierdzia