Przystań

Miłosierdzia

02 stycznia 2021

W dzisiejsze wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła ukazuje w Ewangelii świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie i jednocześnie pokazuje, że pokora i świadectwo to dwa filary życia i postępowania Proroka znad Jordanu.

Błogo➕sławię Ci, aby i Twoje życie oparte było na tych filarach.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia