© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

W Ewangelii czytamy dziś jak Pan Jezus powołuje pierwszych uczniów. A oni „natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim”.

Błogo➕sławię Ci na ciągłą gotowość pójścia za Panem.

24 stycznia 2021

Przystań

Miłosierdzia