W Uroczystość NMP Częstochowskiej jeszcze raz przypominamy sobie, że jest Ona wielką chlubą naszego narodu.
Błogosławię każdemu, kto w swoim życiu - jak Maryja - potrafi Bogu zawsze mówić: „Niech mi się stanie według słowa Twego”.

26 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia