Przystań

Miłosierdzia

16 października 2020

Wielkich ludzi od wielkich spraw jest bardzo dużo, a Chrystus chce, aby wielcy ludzie byli od małych spraw – sam nas tego uczy.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia