Wspominamy dziś św. Teresę od Dzieciątka Jezus, która nas poucza: „O, jak dobry jest Dobry Bóg. On dostosowuje doświadczenia do sił, które nam daje.”

Błogosławię, by te słowa umacniały Cię w każdej chwili próby.

01 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia