Przystań

Miłosierdzia

20 października 2020
Wtorek, 20 października 2020
Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 12, 35-38) Oczekiwanie powrotu Pana
 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie».

 

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia