Przystań

Miłosierdzia

25 października 2022
Wtórk, 25 rujan 2022

Dzień powszedni

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 13, 18-21) Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie

 

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach».

 

I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia