© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Zmarł śp. Zdzisław Madaj (l. 59), zamieszkały w Sławutowie przy ulicy Szkolnej. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w czwartek 20.01.2022 r. o godz. 10:00. 
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym...


17 stycznia 2022

Przystań

Miłosierdzia