Przystań

Miłosierdzia

Parafia św. Faustyny Kowalskiej

w Pucku

Błogosławieństwo na każdy dzień

Informacje na dzisiaj

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 1, 47-51) Ujrzycie aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię,