Przystań

Miłosierdzia

23 grudnia 2020

„A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim” - czytamy w Ewangelii o św. Janie Chrzcicielu. Ten niezwykły i szczególny patron czuwania adwentowego uczy nas otwarcia na przychodzącego Pana.
Błogo➕sławię Ci, aby życie i misja św. Jana Chrzciciela wypełniła Twoje serce.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia