Przystań

Miłosierdzia

22 kwietnia 2021

„Jezus powiedział do ludu: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym».”
Ojciec pociąga nas przez Komunię świętą.

Błogo➕sławię Ci, by każda Komunia święta przybliżała Cię do Boga.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia