Przystań

Miłosierdzia

10 lutego 2021

„Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym».”

Błogo➕sławię Ci, by w Twoich myślach, słowach, gestach i zachowaniach było jak najwięcej pokoju, wolności i dobra.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia