© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

16 stycznia 2022
W noworocznym odcinku serii „Biskup też człowiek”, gościem Patrycji Hurlak jest Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz
03 stycznia 2022
Od Nowego Roku ulegają zmianie godziny i dni funkcjonowania biura parafialnego. WTOREK 09:15 - 10:00
01 stycznia 2022
Droga Rodzino Parafialna! Rozpoczynamy Nowy Rok 2022. Nikt z nas nie wie co przyniesie?! Pokornie

Dokładnie dzisiaj mija 20 lat od wyniesienia na ołtarze siostry Faustyny Kowalskiej, patronki naszej parafii. W dniu 30 kwietnia 2000r. w Krakowie oraz Rzymie odbyły się uroczystości podczas których papież Jan Paweł II dokonał jej kanonizacji. Tego samego dnia zostało ustanowione święto Miłosierdzia Bożego. Jej wspomnienie liturgiczne przypada na dzień 5 października. 

 

Z tej okazji warto przypomnieć słowa pięknej litanii, którą w swoim dzienniczku zapisała św. Faustyna. Modlitwa nie jest powszechnie znana, ale jej słowa wspaniale oddają wiarę w realną obecność Jezusa w hostii.

 

Hostio św., w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.
 
Hostio św., w której zawarte jest Ciało i Krew Pana Jezusa, jako dowód nieskończonego miłosierdzia ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.
 
Hostio św., w której jest życie wiekuiste i nieskończonego miłosierdzia, nam obficie udzielane, a szczególnie biednym grzesznikom.
 
Hostio św., w której zawarte jest miłosierdzie Ojca, Syna i ducha Świętego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.
 
Hostio św., w której zawarta jest nieskończona cena miłosierdzia, która wypłaci wszystkie długi nasze, a szczególnie biednych grzeszników.
 
Hostio św., w której zawarte jest źródło wody żywej, tryskającej z nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.
 
Hostio św., w której zawarty jest ogień najczystszej miłości, który płonie z łona Ojca Przedwiecznego, jako z przepaści nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.
 
Hostio św., w której zawarte jest lekarstwo na wszystkie niemoce nasze, płynące z nieskończonego miłosierdzia, jako z krynicy, dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.
 
Hostio św., w której zawarta jest łączność pomiędzy Bogiem a nami, przez nieskończone miłosierdzie dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.
 
Hostio św., w której zawarte są wszystkie uczucia najsłodszego Serca Jezusowego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.
 
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i burz wewnętrznych i zewnętrznych.
 
Hostio św., nadziejo nasza jedyna w życiu i śmierci godzinie.
 
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród niepowodzeń i zwątpienia toni.
 
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród fałszu i zdrad.
 
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i bezbożności, która zalewa ziemię.
 
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród tęsknoty i bólu, w którym nas nikt nie zrozumie.
 
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród znoju i szarzyzny życia codziennego.
 
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród zniszczenia naszych nadziei i usiłowań.
 
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród pocisków nieprzyjacielskich i wysiłków piekła.
 
Hostio św., ufam Tobie, gdy ciężkości przechodzić będą siły moje, gdy ujrzę wysiłki swoje bezskuteczne.
 
Hostio św., ufam Tobie, gdy burze miotają mym sercem, a duch strwożony chylić się będzie ku zwątpieniu.
 
Hostio św., ufam Tobie, gdy serce moje drżeć będzie - i śmiertelny pot zrosi nam czoło.
 
Hostio św., ufam Tobie, gdy wszystko sprzysięże się przeciw mnie i rozpacz czarna wciskać się będzie do duszy.
 
Hostio św., ufam Tobie, gdy wzrok mój gasnąć będzie na wszystko, co doczesne, a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane.

 

Hostio św., ufam Tobie, gdy prace moje będą przechodzić siły moje, a niepowodzenie będzie stałym udziałem moim.
 
Hostio św., ufam Tobie, gdy spełnienie cnoty trudnym mi się wyda i natura buntować się będzie.

 

Hostio św., ufam Tobie, gdy ciosy nieprzyjacielskie wymierzone przeciw mnie będą.

 

Hostio św., ufam Tobie, gdy trudy i wysiłki potępione przez ludzi będą.

 

Hostio św., ufam Tobie, gdy zabrzmią sady Twoje nade mną, wtenczas ufam morzu miłosierdzia Twego.
(Dz 356)
 
 
30 kwietnia 2020

20 rocznica kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej

Przystań

Miłosierdzia