Przystań

Miłosierdzia

29 listopada 2020

Adwentowe zgromadzenie na Świętej Wieczerzy

Rozpoczynamy kolejny Adwent, czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Jest to jednocześnie początek nowego roku liturgicznego. Rok ten zgodnie z Programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2020/2021 przebiegać nam będzie pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. To doskonała okazja do tego, aby jeszcze raz uświadomić sobie i doświadczyć, że Kościół Chrystusowy jest nade wszystko wspólnotą. Tę wspólnotowość nade wszystko obrazuje celebracja mszy świętej, o czym mówi jeden z duszpasterskich dokumentów w słowach: „W owym braterskim zespoleniu i wspólnocie sprawujemy i celebrujemy Chrystusową ofiarę krzyża”.

Wspomniany Program wymienia też trzy zasadnicze cele jakie powinny przyświecać duszpasterzom w drodze uświęcania powierzonej ich opiece wspólnocie:

1. „objaśnianie obrzędów w świetle wydarzeń zbawczych”,

2. „wprowadzenie wiernych w znaczenie znaków zawartych w obrzędach”’

3. „ukazanie wiernym znaczenia obrzędów w powiązaniu z życiem chrześcijańskim we wszystkich jego wymiarach, pracy i zaangażowani, myśli i uczuć”.

Pragniemy i w naszej często odnosić się do tych wskazań, abyśmy wszyscy w ten sposób podjęli jeszcze jedno zadanie chrześcijańskiego formowania się w jak najdojrzalszej wierze, która da nam siłę do dawania czytelnego świadectwa wśród ludzi i w miejscach, gdzie Pan Bóg nas postawi.

Myślę, że jest to również doskonała okazja, by przypomnieć sobie lub odkrywać dary, których Pan Jezus pragnie nam udzielać zawsze gdy uczestniczymy we mszy świętej. W ten sposób każda Eucharystia może stać się dla każdego z nas tym czym jest w rzeczywistości, czyli szkołą prawdziwie chrześcijańskiego życia. Co więcej, lepsze zrozumienia celebracji mszy świętej, to także droga do zbliżenia się do Pana Boga i drugiego człowieka.

Począwszy zatem od dzisiejszej niedzieli, w której Pan Jezus tak mocno wzywa nas do czuwania, starajmy się podjąć także to wezwanie, które dwa tysiące lat temu Nauczyciel z Nazaretu skierował do swoich uczniów: „Pójdźcie za mną.” Oni „zostawili wszystko i poszli za Nim”.

Czy i my jesteśmy na to gotowi?

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia