Formularz zgłoszeniowy

kandydata do bierzmowania

Przystań

Miłosierdzia

Sakrament Bierzmowania

Nazwisko

Imię
Twój e-mail:
Data urodzenia kandydata
Nazwisko i imię ojca kandydata
Nazwisko i imię matki kandydata
Parafia obecnego zamieszkania
Św. Faustyny Kowalskiej w Pucku
Inna
Jeśli inna to proszę wpisać nazwę i miejscowość
Parafia w której został udzielony sakramentu Chrztu Świętego kandydatowi do bierzmowania
Św. Faustyny Kowalskiej w Pucku
Inna
Jeśli inna to proszę wpisać nazwę i miejscowość
Czy kandydat do bierzmowania uczestniczy w katechezie szkolnej?
Tak
Nie
Adres email do rodziców
Telefon kontaktowy do rodziców
Uwagi

Czy oboje rodziców wyrażają zgodę na przygotowanie swojego dziecka do Sakramentu Bierzmowania?

Tak
Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez parafię św. Faustyny Kowalskiej w celu przygotowania kandydata do Sakramentu Bierzmowania i komunikacji z rodzicami.
Tak
Nie
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Słowo biskupa Piotra Przyborka dla bierzmowanych:

 


Stała formacja duchowa, Msza Święta w niedziele o godzinie 18:00. 

 

TERMIN BIERZMOWANIA

Termin przyjęcia sakramentu Bierzmowania ustala Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Gdańskiej i podawany jest zazwyczaj na początku nowego roku kalendarzowego.

 

ŚWIADEK BIERZMOWANIA

Zgodnie z Wprowadzeniem ogólnym do Obrzędu bierzmowania bierzmowanemu zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje go do przyjęcia tego sakramentu, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie świętym (por. nr 5). Z tej racji wypada, aby tę funkcję pełnił ktoś z chrzestnych bierzmowanego. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania. Tę funkcję może pełnić także jedno z rodziców bierzmowanego (por. tamże).

Zgodnie z kanonem 893 - § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zadanie świadka może spełniać ten kto: ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku; jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.

 

IMIĘ PATRONA NA BIERZMOWANIE

Dla podkreślenia jedności sakramentu bierzmowania ze chrztem świętym powinno zachęcać się kandydata, aby zachował imię chrzcielne. Jeśli nie ma on świętego patrona z chrztu albo chce wybrać innego patrona, powinno być to imię osoby uznanej przez Kościół za błogosławioną lub świętą.

 

Pozostałe informacje będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie internetowej naszej parafii oraz podczas niedzielnych ogłoszeń.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia