Przystań

Miłosierdzia

04 grudnia 2021

Bóg powołuje każdego człowieka do życia wiecznego razem z Nim w niebie. Pragnie, abyśmy byli apostołami Jego Miłości. Świadectwem swojej wiary przyciągali do Niego osoby, które się zagubiły i nie potrafią dostrzec Jego obecności w własnym życiu. 

Błogosławię Wam, abyście każdą chwilą waszego życia głosili chwałę Boga.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia