© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Bóg powołuje każdego z nas do innego zadania. Doskonale wie, jakich powinniśmy dokonać wyborów, aby dojść do zbawienia. Jednak człowiek mając wolną wolę nie zawsze wybiera prawidłowo. Dlatego, tak jak Jezus, powinniśmy zwracać się do Boga w modlitwie, aby obdarzył nas łaską poznania Jego woli.

Błogosławię Wam, abyście potrafili zaufać i pozwolić Duchowi Świętemu działać w waszym życiu.

28 października 2021

Przystań

Miłosierdzia