© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Bóg przychodzi do nas każdego dnia. Jest obecny w drugim człowieku, otaczającym świecie, jest też w naszym sercu. Woła, abyśmy Go dostrzegli i otworzyli na jego obecność. Pomimo trudności dnia codziennego potrafili zrozumieć ile dobra nas spotyka i chcieli porozmawiać z nim o tym... w modlitwie.

Błogosławię Wam, abyście zauważali dobro jakie Bóg nam daje każdego dnia.

11 grudnia 2021

Przystań

Miłosierdzia