Przystań

Miłosierdzia

Bp Piotr Przyborek do bierzmowanych

27 lutego 2023

27 sierpnia 2023
Zapraszamy o udziału w uroczystej Mszy św., podczas której prezbiter naszej Archidiecezji, ks. Karol Pstrągowski,

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia