© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Być pierwszym to nie jest przywilej, to odpowiedzialność. Być pierwszym to znaczy być sługą, 

Błogosławię Wam, abyście w pokorze potrafili służyć drugiemu człowiekowi.

19 września 2021

Przystań

Miłosierdzia