Przystań

Miłosierdzia

13 sierpnia 2023

Cud nad Wisłą

15 sierpnia 1920

W najbliższy wtorek, 15 sierpnia będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia obchodzimy również kolejną rocznicę Cudu nad Wisłą – według historyków, osiemnastą co do znaczenia bitwę w historii świata. Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które przeważyło nad naszym zwycięstwem w wojnie polsko-bolszewickiej, było efektem genialnego planu taktycznego. Plan taktyczny, który oparty został na koncepcji Piłsudskiego, opracowali generał Tadeusz Rozwadowski, pułkownik Tadeusz Piskor i kapitan Bronisław Regulski.

 

15.08.1920 r. kaliski 203. Pułk Ułanów pokonał wojska sowieckie w Ciechanowie, zdobywając sztab 4. armii sowieckiej wraz z jej kancelarią, magazynem i… jedną z dwóch radiostacji, którymi Sowieci posługiwali się w celach odbierania rozkazów z Mińska. Oddział bardzo szybko podjął decyzję o przestrojeniu polskiego nadajnika na częstotliwość sowiecką, rozpoczęli w ten sposób zagłuszanie nadajników wroga. W jaki sposób? Przez 48 godzin bez przerwy czytano bolszewikom Pismo Święte.

 

Podobno była to jedyna na tyle obszerna publikacja, która wystarczyła na tak długie czytanie dostępna w tamtej chwili. Jednak czy nie jest to zrządzenie Opatrzności, że bolszewicy przez całe dwa dni byli zagłuszani i słyszeli jedynie wersety Biblii? Wojsko, które walczyło z Kościołem właśnie Jego nauczania musiało słuchać.

 

Ojciec Józef Maria Bartnik pisał, że w nocy z 14 na 15 sierpnia 1920 na niebie pojawiła się Matka Boska. Postać Niebieskiej Pani była monumentalna, rozjaśniała ciemne niebo. Maryja swoim płaszczem osłaniała Warszawę. Towarzyszyła jej husaria, ta sama, która stawiła zwycięsko czoła wrogim wojskom w bitwie pod Wiedniem. W dłoniach Matki Boskiej było coś, niby tarcza, którą również osłaniała stolicę. Podobno wojsko bolszewickie ujrzawszy Jej postać zaczęło uciekać w popłochu i zatrzymało się dopiero pod Wyszkowem, podczas gdy w polską armię wstąpiła otucha. Takie doświadczenie podczas bitwy na pewno podniosło morale polskich Żołnierzy.

 

Wiele mniejszych lub większych cudów można by jeszcze przytoczyć. Nazywając zatem Bitwę Warszawską Cudem nad Wisłą podkreślamy udział Opatrzności Bożej w całej wojnie polsko-bolszewickiej, w której Polacy zatrzymali czerwoną zarazę.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia