Przystań

Miłosierdzia

27 września 2021

Czasami może nam się wydawać, że wiemy lepiej, że mamy prawo oceniać i osądzać drugiego człowieka na podstawie tego co widzimy. Jednak to co widzimy jest tylko znikomym fragmentem tego co o drugim człowieku wie Bóg, który ma wyłączne prawo go osądzić.

Błogosławię Wam, abyście każdego dnia wiernie wypełniali Bożą wolę.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia