Przystań

Miłosierdzia

11 czerwca 2020
Czwartek 11 czerwca 2020
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
 
W dzisiejszą Uroczystość Pan mówi: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

Błogosławię na jak najczęstsze karmienie się tym Boskim Chlebem i by ta cudowna Obecność Boga pośród nas wypełniała całe Twoje życie.

 
Patroni: Św. Barnaba Apostoł
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 6, 51-58) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, Krew moja jest prawdziwym napojem
 

Jezus powiedział do Żydów:

 

«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

 

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

 

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

 

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

 

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia