Przystań

Miłosierdzia

12 listopada 2020
Czwartek, 12 listopada 2020
Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 17, 20-25) Królestwo Boże jest pośród was
 

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest».

 

Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.

 

Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia