Przystań

Miłosierdzia

24 września 2020
Czwartek, 24 września 2020
Dzień powszedni
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 9, 7-9) Herod chce zobaczyć Jezusa
 
Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.
 
A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I starał się Go zobaczyć.
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia