Przystań

Miłosierdzia

03 grudnia 2020
Czwartek, 3 grudnia 2020
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 7, 21. 24-27) Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego
 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

 

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

 

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. i runął, a upadek jego był wielki».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia