Przystań

Miłosierdzia

15 lutego 2024
Czwiôrtk, 15 gromicznik 2024

Czwartek po Popielcu

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 9, 22-25) Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

 

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia