Przystań

Miłosierdzia

18 lutego 2021
Czwiôrtk, 18 gromicznik 2021
Czwartek po Popielcu
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 9, 22-25) Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa
 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

 

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia