Przystań

Miłosierdzia

19 stycznia 2023
Czwiôrtk, 19 stëcznik 2022

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

(Mk 3, 7-12) Podziw tłumów dla Jezusa

 

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia