Przystań

Miłosierdzia

22 grudnia 2022
Czwiôrtk, 22 gòdnik 2022

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 1, 46-56) Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego

 

W owym czasie Maryja rzekła:

 

«Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

 

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia