Przystań

Miłosierdzia

23 listopada 2023
Czwiôrtk, 23 smùtan 2023

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 19, 41-44) Zapowiedź zburzenia Jerozolimy

 

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.

 

Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia