Przystań

Miłosierdzia

25 lutego 2021
Czwiôrtk, 25 gromicznik 2021
Dzień powszedni
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mt 7, 7-12) Kto prosi, otrzymuje
 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

 

Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

 

Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków ».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia