Przystań

Miłosierdzia

25 stycznia 2024
Czwiôrtk, 25 stëcznik 2024

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

(Mk 16, 15-18) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

 

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

 

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia