Przystań

Miłosierdzia

27 maja 2021
Czwiôrtk, 27 môj 2021
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 14, 22-25) To jest Ciało moje. To jest moja Krew
 

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia