Przystań

Miłosierdzia

28 kwietnia 2022
Czwiôrtk, 28 łżëkwiôt 2022

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 3, 31-36) Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

 

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.

 

Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia