© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 4, 21-25) Przypowieść o świetle
 

Jezus mówił ludowi:

 

«Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»

 

I mówił im: «Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma».

 
 
Czwiôrtk, 28 stëcznik 2021
28 stycznia 2021

Przystań

Miłosierdzia