Przystań

Miłosierdzia

29 lipca 2021
Czwiôrtk, 29 lëpińc 2021
Wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 10, 38-42) Jezus w gościnie u Marty
 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.

 

Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».

 

A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia