Przystań

Miłosierdzia

03 sierpnia 2023
Czwiôrtk, 3 zélnik 2023

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 13, 47-53) Przypowieść o sieci

 

Jezus powiedział do tłumów:

 

«Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak».

 

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

 

Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia