Przystań

Miłosierdzia

30 listopada 2023
Czwiôrtk, 30 smùtan 2023

Święto św. Andrzeja, apostoła

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 4, 18-22) Zostawiwszy sieci, poszli za Nim

 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia