Przystań

Miłosierdzia

09 maja 2021

Dni krzyżowe i nabożeństwa fatimskie

DNI KRZYŻOWE

Przed nami Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, które w Kościele w Polsce obchodzi się w niedzielę po 40 dniach od Zmartwychwstania. Tę niedzielę obchodzić będziemy za tydzień. W poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością obchodzimy tzw. Dni Krzyżowe. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj, uświęcenie pracy ludzkiej i zachowanie od klęsk żywiołowych.

 

Pobożna praktyka Dni Krzyżowych została zapoczątkowana przez biskupa Mamerta w Galii ok. roku 470. Było to związane z kataklizmami klęski nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny. Sposób celebracji tych nabożeństw sprawił, że otrzymały taką a nie inną nazwę. Otóż modlitwę błagalną zanoszono idąc w pobożnej procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Począwszy od wieku IX podczas procesji zaczęto śpiewać również Litanię do Wszystkich Świętych. Warto zaznaczyć, że w wiekach średnich w takich procesjach brały udział nawet koronowane głowy. Nie brakowało również innych dostojników, lokalnych władz oraz ludu wiernego. Bardzo często przywdziewano specjalne stroje pokutne. Podobno w niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji.

 

W obecnej liturgii, choć nadal nabożeństwo to nazywa się Dniami Krzyżowymi, to jednak właściwa ich nazwa to dni modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Zalecane jest, aby zgodnie z praktyką wieków, nadal organizować procesje błagalne, zaś tematyka modlitw jest ściśle określona przez rytuał i w poniedziałek prosi się o łaski „w okresie zasiewów”, we wtorek „o uświęcenie pracy ludzkiej”, a w środę „za głodujących”.

Dni Krzyżowe są rozwinięciem codziennego wołania do miłosiernego Boga: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Oby i naszego głosu w nich nie zabrakło.

 

NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE

W tym tygodniu rozpoczynamy także nasze doroczne sześciomiesięczne spotkania z Panią z Fatimy w ramach tzw. nabożeństw fatimskich. Znowu pragniemy gromadzić się od maja do października każdego 13. dnia miesiąca, aby wraz z Maryją upraszać dla nas i dla świata ducha pokuty oraz ducha pokoju. Dlaczego właśnie w ten dzień i dlaczego przez pół roku? Jest on związany z prośbą, jaką Maryja skierowała do dzieci fatimskich w maju 1917 r.: „Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy, dnia 13 o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę”. Jak więc widzimy jest to dzień i czas, który został wybrany przez Panią Fatimską, jako dzień objawień. Chcemy zatem i my przez wspólne comiesięczne spotkania modlitewne, zgodnie z wolą naszej Matki, „dowiedzieć się kim Ona jest i czego sobie życzy”. Ponadto pragniemy wypełnić Maryjną wolę wspólnej modlitwy różańcowej: „Chcę, […] żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko Ona może te łaski uzyskać”.

 

Serdecznie zatem zapraszam na wspólne modlitewne wołanie o ducha pokuty oraz pokój na świecie i w naszych sercach.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia